IndexDe Vlaggenkaart - The Flagchart
INDEX  Search  Zoeken  News  Nieuws  Links  Flags of the Worldwww.flagchart.net
Gemeentevlag Vlaardingen -  Gerard van der VaartGemeentevlag Breda - Stefan LambregtsGemeentevlag Amsterdam - Jarig BakkerGemeentevlag Weert - Mark SensenGemeentevlag Renkum - Ralf HarteminkGemeentevlag Doetinchem - Jos PoelsGemeentevlag Eindhoven - Jan Melssen - Franc van DiestGemeentevlag Utrecht - Hans van Heijningen
BeNeLux: België Nederland Luxemburg: koppelingen
BeNeLux: Belgium Netherlands Luxembourg: links

Links links links
Andere site over VLAGGEN in Nederland, België, Luxemburg, ... :
Other site about FLAGS in The Netherlands, Belgium, Luxembourg, ... :
 

Flags of the World: The Netherlands - Nederland
Flags of the World: Belgium - België  Luxembourg - Luxemburg

Meer weten van overheidsWAPENS in Nederland, België, Luxemburg, ... ?
Want to know more about civic ARMS in The Netherlands, Belgium, Luxembourg... ? 
Ralf Hartemink: Heraldry of the world
(Klik in menu: The Netherlands, Belgium, Luxembourg ...)
ALLE huidige Nederlandse gemeenten en PLAATSNAMEN:
ALL present-day Netherlands municipalities and PLACENAMES:
 
Paul Klein: Lijst van Nederlandse Gemeenten en Plaatsnamen
Atlas en lijst van (voormalige en huidige) Nederlandse gemeenten en HERINDELINGEN:
Atlas ans list of (former and present-day) Netherlands municipalities and REDIVISIONS:
 
Gemeentegeschiedenis
KAARTEN van Nederlandse gemeenten 1865-1870:
MAPS of Netherlands municipalities 1865-1870:
Rob Kuijsten: Kuyper's Gemeenteatlas van Nederland 1865-1870
 
Broken Links:
Meer weten van vlaggen van gemeenten in BELGIË ?
Want to know more about flags of municipalities in BELGIUM ?
 
Filip van Laenen: De Lage Landen / The Low Countries
Lijst van huidige Nederlandse gemeenten met KAARTEN:
List of present-day Netherlands municipalities with MAPS:
 
Gemeentenatlas


Meer links / More links ...

BeNeVex

De Nederlandstalige verzendlijst over vlaggen
The flag mailinglist in Dutch language
Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde
Dutch Vexillological Society
Drents Heraldisch College

Consulentschap voor de Heraldiek (Groningen)
Heraldiek Advies
Vaannet:
Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde
Noord-Brabantic Committee of Heraldry and Vexillology


De website opgeheven, maar de commissie is nog wel actief.
Fryske Rie foar Heraldyk / Friese Raad voor de Heraldiek
   Nederland: Hoge Raad van Adel


BACK  TOP  INDEX  Contact  Search  Zoeken  News  Nieuws  Flags of the World  Vlaggen van de Wereld

© 1996-2024  the flagchart de vlaggenkaart

 
FaberExposize
Amsterdam
Nederland / The Netherlands
Flags of the World - Vlaggen van de Wereld
Official Mirror of the largest website about flags:
Flags of the World (FOTW)
Mirror updated weekly

vlaggen spandoeken banieren parasols vlaggenmasten

flags banners specials parasols flagpoles
Flags of the World (FOTW), founded in 1994, is the Internet's largest site devoted to vexillology (the study of flags).
Here you can read more than 83000 pages about flags and view more than 190000 images of flags.