IndexDe Vlaggenkaart - The Flagchart
INDEX  Search  Zoeken  News  Nieuws  Links  Flags of the Worldwww.flagchart.net
FoxtrotLimaAlfaGolfCharlieHotelAlfaRomeoTango 
  Scheepvaart: Internationale seinvlaggen
  Shipping: International signalflags
 
Set of International signalflags (40pcs.) /  Seinstel (40stks.)
  ANSWER  
Code flag and answering pennant.
ANTWOORD  
Code vlag en antwoordwimpel.
Alfa I have a diver down; keep well clear at slow speed. Ik heb een duiker beneden; houd goed vrij van mij en vaar langzaam.
Bravo I am taking in, or discharging, or carrying dangerous goods. Ik laad, of los, of vervoer gevaarlijke stoffen.
Charlie Yes (conf.). Ja (bevestigend).
Delta Keep clear of me; I am manoeuvring with difficulty. Houd vrij van mij; ik kan moeilijk manoeuvreren.
Echo I am altering my course to starboard. Ik verander mijn koers naar stuurboord.
Foxtrot I am disabled; communicate with me. Ik ben ontredderd; stel u met mij in verbinding
Golf I require a pilot. Ik verlang een loods.
Hotel I have a pilot on board. Ik heb een loods aan boord.
India I am altering my course to port. Ik verander mijn koers naar bakboord.
Juliett I am on fire and have dangerous cargo on board; keep well clear of me. Ik sta in brand en heb gevaarlijke lading aan boord, houd goed vrij van mij.
Kilo I wish to communicate with you. Ik wens met u in verbinding te treden.
Lima You should stop your vessel instantly. U moet uw schip onmiddellijk stoppen.
Mike My vessel is stopped and making no way through the water. Mijn schip ligt gestopt en maakt geen vaart meer door het water.
November No (negative). Neen (ontkennend).
Oscar Man overboard. Man overboord.
Papa In harbour: All persons should report on board. At sea: My nets have come fast upon an obstruction. In de haven: allen die met het schip meegaan, moeten aan boord komen. Op zee: mijn netten zitten vast aan een obstakel.
Quebec My vessel is healthy and I request free pratique. Quarantainevlag. 
Mijn schip is "gezond", ik verzoek praktica.
Romeo I have received your signal. Ik heb uw laatste sein ontvangen.
Sierra My engines are going astern. Ik sla achteruit.
Tango Keep clear of me; I am engaging in pair trawling. Houd vrij van mij; ik ben bezig met spanvisserij.
Uniform You are running into danger. U stuurt een gevaarlijke koers.
Victor I require assistance. Ik heb hulp nodig.
Whiskey I require medical assistance. Ik heb medische hulp nodig.
X-ray Stop carrying out your intentions and watch for my signals. Onderbreek het ten uitvoer brengen van uw voornemens en let op seinen van mij.
Yankee I am dragging my anchor. Ik sleep met mijn anker over de grond.
Zulu I require a tug. Ik heb een sleepboot nodig.
1 Cipher One Cijfer Een
2 Cipher Two  Cijfer Twee
3 Cipher Three Cijfer Drie
4 Cipher Four Cijfer Vier
5 Cipher Five Cijfer Vijf
6 Cipher Six Cijfer Zes
7 Cipher Seven Cijfer Zeven
8 Cipher Eight Cijfer Acht
9 Cipher Nine Cijfer Negen
0 Cipher Zero Cijfer Nul
  1ST SUBSTITUTE 1E VERVANG
  2ND SUBSTITUTE 2E VERVANG
  3RD SUBSTITUTE 3E VERVANG
 
 

BACK  TOP  INDEX  Contact  Search  Zoeken  News  Nieuws  Flags of the World  Vlaggen van de Wereld

© 1996-2024  the flagchart de vlaggenkaart

 
FaberExposize
Amsterdam
Nederland / The Netherlands
Flags of the World - Vlaggen van de Wereld Flagchart.net is proud to host an
Official Mirror of the largest website about flags:
Flags of the World (FOTW)
Mirror updated monthly

vlaggen spandoeken banieren parasols vlaggenmasten

flags banners specials parasols flagpoles
Flags of the World (FOTW), founded in 1994, is the Internet's largest site devoted to vexillology (the study of flags).
Here you can read more than 83000 pages about flags and view more than 189000 images of flags.