IndexDe Vlaggenkaart - The Flagchart
INDEX  Search  Zoeken  News  Nieuws  Links  Flags of the Worldwww.flagchart.net
Selectie: vlaggen van Nederlandse dorpen, steden, deelgemeenten (T-Z)
Selection: flags of Netherlands villages, cities, submunicipalities (T-Z)

vlag
flag
dorp, stad, deelgemeente
village, city, submunicipality
gemeente
municipality
provincie
province
© gif
Teerns
[Tearns]
Leeuwarden
[Ljouwert]
Fryslân
[Friesland]
 

1985-12-06
Terherne
[Terhorne]
Boarnsterhim
[Boornsterhem]
Fryslân
[Friesland]
 

1988-01-28
Ternaard Dongeradeel
[Dongeradiel]
Fryslân
[Friesland]
 

1985-12-06
Tersoal
[Terzool]
Boarnsterhim
[Boornsterhem]
Fryslân
[Friesland]
 

1969/70
Triemen (De Triemen) Kollumerland c.a.
[Kollumerlân c.a.]
Fryslân
[Friesland]
 

1955
Tsjerkwerd
[Tsjerkwert]
Wûnseradiel
[Wonseradeel]
Fryslân
[Friesland]
 

1999
Twijzel
[Twizel]
Achtkarspelen Fryslân
[Friesland]
 

1999
Twijzelerheide
[Twizelerheide]
Achtkarspelen Fryslân
[Friesland]
 

1984-11-22
Tytsjerk
[Tietjerk]
Tytsjerksteradiel
[Tietjerksteradeel]
Fryslân
[Friesland]
 

2005(?)
Tzum
[Tsjom]
Franekeradeel
[Frjentsjerteradiel]
Fryslân
[Friesland]
SML
Udenhout Tilburg Noord-Brabant  

1982
Ureterp
[Oerterp]
Opsterland 
[Opsterlân]
Fryslân
[Friesland]
 

1969/1970
Veenklooster
[Feankleaster]
Kollumerland c.a.
[Kollumerlân c.a.]
Fryslân
[Friesland]
 
Vierlingsbeek Boxmeer Noord-Brabant  

2013-03-09
Vogelenzang Bloemendaal Noord-Holland GPV

2009
Voorthuizen Barneveld Gelderland SML

1988-01-28
Waaxens
[Waaksens]
Dongeradeel
[Dongeradiel]
Fryslân
[Friesland]
 
Wâlterswâld
[Wouterswoude]
Dantumadiel
[Dantumadeel]
Fryslân
[Friesland]
 

1984-
Wanneperveen Steenwijk
2002-01-01>
Steenwijkerland
(<2001 Brederwiede)
Overijssel  

2000-08-15
Wapse Westerveld Drenthe  

1969/70
Warfstermolen
[Warfstermûne]
Kollumerland c.a.
[Kollumerlân c.a.]
Fryslân
[Friesland]
 

2004
Warns Nijefurd Fryslân
[Friesland]
 

1985-12-06
Warstiens Boarnsterhim
[Boornsterhem]
Fryslân
[Friesland]
 

1974-01-25
Warten
[Wartena]
Boarnsterhim
[Boornsterhem]
Fryslân
[Friesland]
 
Waskemeer
[Waskemar]
Ooststellingwerf
[Eaststellingwerf]
Fryslân
[Friesland]
 

?
Wehe-den Hoorn De Marne Groningen SML

1985-12-06
Wergea
[Warga]
Boarnsterhim
[Boornsterhem]
Fryslân
[Friesland]
 

1997
Westeinde
(wijk)
Leeuwarden
[Ljouwert]
Fryslân
[Friesland]
 

1969/70
Westergeest
[Westergeast]
Kollumerland c.a.
[Kollumerlân c.a.]
Fryslân
[Friesland]
MKS

2021
Westkapelle Veere Zeeland JB

1988-01-28
Wetsens Dongeradeel
[Dongeradiel]
Fryslân
[Friesland]
 

1988-01-28
Wierum Dongeradeel
[Dongeradiel]
Fryslân
[Friesland]
 
Wijnjewoude
[Wynjewâld]
Opsterland 
[Opsterlân]
Fryslân
[Friesland]
SML
Wijtgaard
[Wytgaard]
Leeuwarden
[Ljouwert]
Fryslân
[Friesland]
 

1990
Winsum Littenseradiel
[Littenseradeel]
Fryslân
[Friesland]
 
Wirdum
[Wurdum]
Leeuwarden
[Ljouwert]
Fryslân
[Friesland]
 

2011-08-21
Wintelre Eersel Noord-Brabant SML

1955
Witmarsum
[Wytmarsum]
Wûnseradiel
[Wonseradeel]
Fryslân
[Friesland]
 

2006
Witteveen Midden-Drenthe Drenthe SML

2001
Wiuwert
[Wieuwerd]
Littenseradiel
[Littenseradeel]
Fryslân
[Friesland]
SML
Wjelsryp
[Welsrijp]
Littenseradiel
[Littenseradeel]
Fryslân
[Friesland]
 

2007-03-26
Wognum Medemblik Noord-Holland SML

1999
Wommels Littenseradiel
[Littenseradeel]
Fryslân
[Friesland]
 

1955
Wons
[Wûns]
Wûnseradiel
[Wonseradeel]
Fryslân
[Friesland]
 

?
Workum
[Warkum]
Nijefurd Fryslân 
[Friesland
 

2003
Wormerveer Zaanstad Noord-Holland  

1984-11-22
Wyns
[Wijns]
Tytsjerksteradiel
[Tietjerksteradeel]
Fryslân
[Friesland]
 

1992-04-27
Yde-De Punt Tynaarlo Drenthe  

1976
Ysbrechtum Sneek
[Snits]
Fryslân
[Friesland]
 

1969/1970
Zandbulten
[Sânbulten]
1971 > Kollumerzwaag
Kollumerland c.a.
[Kollumerlân c.a.]
Fryslân
[Friesland]
 

2009-11-21
Zevenhuizen (Gr) Leek Groningen SML

1990-10-26
Zijldijk Eemsmond Groningen  

1955
Zurich
[Surch]
Wûnseradiel
[Wonseradeel]
Fryslân
[Friesland]
 

2008-07-03
Zwaagdijk-West Medemblik Noord-Holland JHB

1969/1970
Zwagerbos
[Sweagerbosk]
Kollumerland c.a.
[Kollumerlân c.a.]
Fryslân
[Friesland]
 

1969/1970
Zwagerveen
[Sweagerfean]
1971 > Kollumerzwaag
Kollumerland c.a.
[Kollumerlân c.a.]
Fryslân
[Friesland]
 

BACK  TOP  INDEX  Contact  Search  Zoeken  News  Nieuws  Flags of the World  Vlaggen van de Wereld

© 1996-2024  the flagchart de vlaggenkaart

 
FaberExposize
Amsterdam
Nederland / The Netherlands
Flags of the World - Vlaggen van de Wereld
Official Mirror of the largest website about flags:
Flags of the World (FOTW)
Mirror updated weekly

vlaggen spandoeken banieren parasols vlaggenmasten

flags banners specials parasols flagpoles
Flags of the World (FOTW), founded in 1994, is the Internet's largest site devoted to vexillology (the study of flags).
Here you can read more than 84000 pages about flags and view more than 195000 images of flags.