IndexDe Vlaggenkaart - The Flagchart
INDEX  Search  Zoeken  News  Nieuws  Links  Flags of the Worldwww.flagchart.net
Selectie: vlaggen van Nederlandse dorpen, steden, deelgemeenten (N-S)
Selection: flags of Netherlands villages, cities, submunicipalities (N-S)

vlag
flag
dorp, stad, deelgemeente
village, city, submunicipality
gemeente
municipality
provincie
province
© gif

1988-01-28
Nes (Dongeradeel) Dongeradeel
[Dongeradiel]
Fryslân
[Friesland]
 

1985-12-06
Nes (Boarnsterhim) Boarnsterhim
[Boornsterhem]
Fryslân
[Friesland]
 

1988-01-28
Niawier Dongeradeel
[Dongeradiel]
Fryslân
[Friesland]
 

2008
Nibbixwoud Medemblik Noord-Holland SML

(2008)
Niekerk-Oldekerk-Faan Grootegast Groningen SML
Nieuw-Vossemeer Steenbergen Noord-Brabant  

2009-04
Nieuwerkerk Schouwen-Duiveland Zeeland JHB

1984-11-22
Noardburgum
[Noordbergum]
Tytsjerksteradiel
[Tietjerksteradeel]
Fryslân
[Friesland]
 

2013
Noordlaren Haren Groningen SML

1984-11-22
Oentsjerk
[Oenkerk]
Tytsjerksteradiel
[Tietjerksteradeel]
Fryslân
[Friesland]
 

(2004-09-24)
Offingawier
[Offenwier]
Sneek
[Snits]
Fryslân
[Friesland]
SML

?
Oldeberkoop
[Berkoop, Âldeberkeap]
Ooststellingwerf
[Eaststellingwerf]
Fryslân
[Friesland]
SML

(2006-02)
Oldemarkt Steenwijkerland Overijssel SML

2006?
Oostdijk Reimerswaal Zeeland GPV

1988-01-28
Oosternijkerk
[Easternijtsjerk (Nijtsjerk)]
Dongeradeel
[Dongeradiel]
Fryslân
[Friesland]
 

2005-11-19
Oosterzee
[Eastersee]
Lemsterland
[Lemsterlân]
Fryslân
[Friesland]
SML

2006
Oostmahorn
De Skâns
Dongeradeel
[Dongeradiel]
Fryslân
[Friesland]
SML

1988-01-28
Oostrum
[Eastrum]
Dongeradeel
[Dongeradiel]
Fryslân
[Friesland]
 

2005-04-24
Orthen 's-Hertogenbosch Noord-Brabant SML

2003
Osdorp
(stadsdeel)
Amsterdam Noord-Holland SML

(1708)
Oude Bildtzijl (Bildtzijl)
[Aldebiltsyl]
Het Bildt
[It Bilt]
Fryslân
[Friesland]
 

(1708)
Oude Leije (Leije)
[Aldeleie]
Het Bildt
[It Bilt]
Fryslân
[Friesland]
 

1969/70
Oudwoude
[Âldwâld]
Kollumerland c.a.
[Kollumerlân c.a.]
Fryslân
[Friesland]
 

2009-03
Ouwerkerk Schouwen-Duiveland Zeeland JHB
Overschie
(deelgemeente)
Rotterdam Zuid-Holland  

1988-01-28
Paesens-Moddergat
[Peazens-Moddergat]
Dongeradeel
[Dongeradiel]
Fryslân
[Friesland]
 

1955
Parrega
[Parregea]
Wûnseradiel
[Wonseradeel]
Fryslân
[Friesland]
 

2005
Philippine Terneuzen Zeeland JHB

1955
Piaam
[Piaem]
Wûnseradiel
[Wonseradeel]
Fryslân
[Friesland]
 

1955
Pingjum
[Penjum]
Wûnseradiel
[Wonseradeel]
Fryslân
[Friesland]
 

1985-12-06
Poppenwier
[Poppingawier]
Boarnsterhim
[Boornsterhem]
Fryslân
[Friesland]
 
Princenhage Breda Noord-Brabant  
Prins Alexander
(deelgemeente)
Rotterdam Zuid-Holland  

1988-01-28
Raard Dongeradeel
[Dongeradiel]
Fryslân
[Friesland]
 

1985-12-06
Raerd
[Rauwerd]
Boarnsterhim
[Boornsterhem]
Fryslân
[Friesland]
 

2003-01-02
Ravenstein Oss Noord-Brabant  

1985-12-06
Reduzum
[Roordahuizum]
Boarnsterhim
[Boornsterhem]
Fryslân
[Friesland]
 

2000
Ried
[Rie]
Franekeradeel
[Frjentsjeradiel]
Fryslân
[Friesland]
 
Readtsjerk
[Roodkerk]
Dantumadiel
[Dantumadeel]
Fryslân
[Friesland]
 
Rinsumageast, De Geast
[Rinsumageest]
Dantumadiel
[Dantumadeel]
Fryslân
[Friesland]
 

2000-06-08
Rosmalen 's-Hertogenbosch Noord-Brabant  
Rottum Skarsterlān
[Scharsterland]
Fryslân
[Friesland]
 
Rozenburg
(deelgemeente)
Rotterdam Zuid-Holland  


1994

Rumpt Geldermalsen Gelderland  

1984-11-22
Ryptsjerk
[Rijperkerk]
Tytsjerksteradiel
[Tietjerksteradeel]
Fryslân
[Friesland]
 

(2002?)
Scheerwolde Steenwijkerland
< 2003-01-01:
Steenwijk
Overijssel JHB

1955
Schettens
[Skettens]
Wûnseradiel
[Wonseradeel]
Fryslân
[Friesland]
 

Hist. (1870)
Scheveningen Den Haag Zuid-Holland  

1955
Schraard
[Skraerd]
Wûnseradiel
[Wonseradeel]
Fryslân
[Friesland]
 

1985-12-06
Sibrandabuorren
[Sijbrandaburen]
Boarnsterhim
[Boornsterhem]
Fryslân
[Friesland]
 

2007-11-20
Sijbekarspel-Benningbroek Medemblik Noord-Holland SML

1999
Sint-Annaland
(2000 525 jaar / 525 years)
Tholen Zeeland  

2001
Sint Jacobiparochie
[Sint Jabik]
Het Bildt
[It Bilt]
Fryslân
[Friesland]
 

1997-02-27
Sint-Michielsgestel
(dorp / village)
Sint-Michielsgestel Noord-Brabant  

2001
Sirjansland Schouwen-Duiveland Zeeland  

(2005?)
Slangenbeek
(wijk)
Hengelo Overijssel SML

1957-09-12
?
Sloten
[Sleat]
Gaasterlân-Sleat Fryslân
[Friesland]
 

1997
Spannum Littenseradiel
[Littenseradeel]
Fryslân
[Friesland]
 

1966
Spijk Delfzijl Groningen  

1971-05-06
Spijk Lingewaal
(<1987-01-03 Vuren)
(<1986 Heukelum)
Gelderland SML

2013-06-24
Sprang Waalwijk Noord-Brabant SML

(2006-01)
Stad aan 't Haringvliet Middelharnis Zuid-Holland SML

~1667
1962-08-23
?

Stavoren
[Starum]
[Staveren]

Nijefurd Fryslân
[Friesland]
 
Steenbergen
(stad / city)
Steenbergen Noord-Brabant  
Steggerda Weststellingwerf Fryslân
[Friesland]
SML

1984-11-22
Sumar
[Suameer]
Tytsjerksteradiel
[Tietjerksteradeel]
Fryslân
[Friesland]
 

1999
Surhuisterveen
[Surhústerfean]
Achtkarspelen Fryslân
[Friesland]
 

1991
Surhuizum
[Surhuzum]
Achtkarspelen Fryslân
[Friesland]
 

1984-11-22
Suwâld
[Suawoude]
Tytsjerksteradiel
[Tietjerksteradeel]
Fryslân
[Friesland]
 
Swichum Leeuwarden
[Ljouwert]
Fryslân
[Friesland]
 

BACK  TOP  INDEX  Contact  Search  Zoeken  News  Nieuws  Flags of the World  Vlaggen van de Wereld

© 1996-2024  the flagchart de vlaggenkaart

 
FaberExposize
Amsterdam
Nederland / The Netherlands
Flags of the World - Vlaggen van de Wereld
Official Mirror of the largest website about flags:
Flags of the World (FOTW)
Mirror updated weekly

vlaggen spandoeken banieren parasols vlaggenmasten

flags banners specials parasols flagpoles
Flags of the World (FOTW), founded in 1994, is the Internet's largest site devoted to vexillology (the study of flags).
Here you can read more than 84000 pages about flags and view more than 195000 images of flags.